Harmonogram vývozu odpadu 2015, separovaný zber

Harmonogram vývozu odpadu na r.2015, separovaný zber

Pokračovanie

Letecké snímky Ivanka pri Nitre

Letecké snímky Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Ihriská pre deti

Nové detské ihriská v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

Ivanka pri Nitre na Facebooku

Dianie v našej obci môžete sledovať aj na FACEBOOKU. Aktuálne si tam môžete pozrieť fotografie z tohoročnej plesovej sezóny a fašiangových osláv ;)

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Harmonogram vývozu odpadu 2015, separovaný zber

Harmonogram vývozu odpadu na r.2015, separovaný zber

Návrh dodatku č.2 k VZN č.3/2013

Návrh dodatku č.2 k VZN č.3/2013 vyvesený na úradnej tabuli 25.02.2015

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre bol dňa 23.05.2014 zverejnený na úradnej tabuli

VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Schválené VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli

VZN č.4/2013 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území Obce Ivanka pri Nitre

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území Obce Ivanka pri Nitre nadobúda účinnosť 15.júla 2013

Záverečný účet obce za rok 2012

Návrh záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre bol dňa 7.6.2013 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Školenie matrikárok od 9.9.2015 do 11.9.2015

2015-08-26 10:00:56

Školenie matrikárok od 9.9.2015 do 11.9.2015

Čítajte viac

Dovolenka 31.08.2015 - 04.09.2015 Matrika a evidencia obyvateľov

2015-08-26 09:46:28

Dovolenka 31.08.2015 - 04.09.2015 Matrika a evidencia obyvateľov

Čítajte viac

Dovolenka Lekáreň HERBA 24.08.2015 - 31.08.2015

2015-08-17 12:10:01

Dovolenka Lekáreň HERBA 24.08.2015 - 31.08.2015

Čítajte viac

Oznam o odpade

2015-07-16 09:53:31

Upozornenie o ukladaní odpadu

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2015