6.RIADNE ZASADNUTIE OZ

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa: 7.12.2016 (streda) o 16:00 hod. v Kultúrnom dome

Pokračovanie

Koncert vokálneho kvarteta DECÓRUM 18.12.2016

Farský úrad a Obec Ivanka pri Nitre Vás pozývajú na koncert vokálneho kvarteta DECÓRUM a cappella group 18.12.2016 o 15:00 hod. vo Farskom kostole sv.Martina v Ivanke pri Nitre. Vstupné dobrovoľné

Pokračovanie

Mikuláš 6.12.2016 o 16:30 hod. v kultúrnom dome

Pozývame všetky deti z našej obce na privítanie Mikuláša s jeho pomocníkmi a rozsvietenie vianočného stromčeka, ktoré sa bude konať 6.decembra 2016 o 16,30 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

6.RIADNE ZASADNUTIE OZ

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa: 7.12.2016 (streda) o 16:00 hod. v Kultúrnom dome

Vyzva ZSD

Výzva ZSD zverejnená na úradenej tabuli obce

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov

Návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov na území obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli

Návrh dodatku č.1 k VZN č.4/2012

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach na území obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli

Návrh nového VZN č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, ...

Návrh VZN č.2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území Obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na Úradnej tabuli obce

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

6.RIADNE ZASADNUTIE OZ

2016-11-28 16:02:12

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa: 7.12.2016 (streda) o 16:00 hod. v Kultúrnom dome

Čítajte viac

MUDr.Čierna - dovolenka 29.11.2016

2016-11-28 08:29:46

Oznamujeme občanom, že ambulancia MUDr.Čiernej bude v utorok 29.11.2016 z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorená

Čítajte viac

Vyzva ZSD

2016-11-23 09:43:40

Výzva ZSD zverejnená na úradenej tabuli obce

Čítajte viac

Návrh rozpočtu na rok 2017

2016-11-16 14:33:16

Návrh rozpočtu na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2016