Zmena harmonogramu vývozu odpadu !

Zmena harmonogramu vývozu odpadu od 01.09.2014 do 31.12.2014!

Pokračovanie

Letecké snímky Ivanka pri Nitre

Letecké snímky Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Ihriská pre deti

Nové detské ihriská v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

Ivanka pri Nitre na Facebooku

Dianie v našej obci môžete sledovať aj na FACEBOOKU. Aktuálne si tam môžete pozrieť fotografie z tohoročnej plesovej sezóny a fašiangových osláv ;)

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Ivanka pri Nitre

Zmena harmonogramu vývozu odpadu !

Zmena harmonogramu vývozu odpadu od 01.09.2014 do 31.12.2014!

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Záverečný účet obce za rok 2013

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre bol dňa 23.05.2014 zverejnený na úradnej tabuli

VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Schválené VZN č. 5/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli

VZN č.4/2013 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území Obce Ivanka pri Nitre

VZN č. 4/2013 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na území Obce Ivanka pri Nitre nadobúda účinnosť 15.júla 2013

Záverečný účet obce za rok 2012

Návrh záverečného účtu obce Ivanka pri Nitre bol dňa 7.6.2013 zverejnený na úradnej tabuli

Rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015

Rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2013, 2014, 2015 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

2014-10-02 11:12:23

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ

Čítajte viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

2014-10-02 11:10:55

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

Zmena harmonogramu vývozu odpadu !

2014-09-10 10:19:21

Zmena harmonogramu vývozu odpadu od 01.09.2014 do 31.12.2014!

Čítajte viac

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

2014-08-19 11:16:12

Voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2014