Pozvánka na 8.riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na 8.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26.11.2015 o 16,30 hod.

Pokračovanie

Veľkoobjemový odpad - ZMENA !

Veľkoobjemový odpad až 28.11.2015!

Pokračovanie

Reprezentačný film a publikácia MŠ Roháčik

Reprezentačný film a publikácia MŠ Roháčik Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Harmonogram vývozu odpadu 2015, separovaný zber

Harmonogram vývozu odpadu na r.2015, separovaný zber

Pokračovanie

Letecké snímky Ivanka pri Nitre

Letecké snímky Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

Ihriská pre deti

Nové detské ihriská v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

Ivanka pri Nitre na Facebooku

Dianie v našej obci môžete sledovať aj na FACEBOOKU. Aktuálne si tam môžete pozrieť fotografie z tohoročnej plesovej sezóny a fašiangových osláv ;)

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Návrh o doplnenie bodu 7 vo VZN č.2/2011

Návrh o doplnenie bodu 7 vo VZN v článku IV vo VZN č. 2/2011 o podmienkach prideľovania bytov

Voľby do NR SR 05.03.2016 - informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady SR 05.03.2016 - Informácie pre voliča

VZN 3/2015 o trhových miestach

VZN 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území Obce Ivanka pri Nitre

VZN 2/2015 o poplatku za odpad

VZN 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Slovenská inšpekcia životného prostredia - zverejnenie údajov

Prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

VZN 1/2015 o určení názvov ulíc

VZN 1/2015 o určení názvov ulíc

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Pozvánka na 8.riadne zasadnutie OZ

2015-11-23 14:51:14

Pozvánka na 8.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 26.11.2015 o 16,30 hod.

Čítajte viac

Návrh rozpočtu 2016

2015-11-23 14:44:14

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Čítajte viac

Návrh o doplnenie bodu 7 vo VZN č.2/2011

2015-11-20 09:14:38

Návrh o doplnenie bodu 7 vo VZN v článku IV vo VZN č. 2/2011 o podmienkach prideľovania bytov

Čítajte viac

Voľby do NR SR 05.03.2016 - informácie pre voliča

2015-11-18 11:40:05

Voľby do Národnej rady SR 05.03.2016 - Informácie pre voliča

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2015