Čistota obce

Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti, preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným...

Pokračovanie

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Informácia - MŠ v lete zatvorená

Informácia o Materskej škole Roháčik: Z technických príčin bude prevádzka Materskej školy v čase 01.07.2016 – 05.09.2016 uzatvorená.

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený dňa 14.12.2016 uznesením č. 119/2016-OZ

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bol schválený dňa 18.6.2015 uznesením č. 64/2015-OZ

Rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015

Rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2013, 2014, 2015 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Detská ambulancia - dovolenka 22.8.-26.8.

2016-08-19 09:28:31

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 22.8.2016 do 26.8.2016 bude detská ambulancia MUDr.Moniky Čiernej z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorená. Zastupuje MUDr.Tencerová v Mojmírovciach

Čítajte viac

Sociálne odd. a správa cintorínov OÚ - dovolenka

2016-08-12 09:33:25

Sociálne odd. a správa cintorínov OÚ - dovolenka 24.8.2016 - 6.9.2016

Čítajte viac

Zubná ambulancia do 24.8.2016 zatvorená

2016-08-11 10:41:27

Oznamujeme občanom, že v dňoch 12. - 24. 8. 2016 bude ambulancia MUDr.Mendelovej z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zatvorená.

Čítajte viac

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

2016-08-09 14:46:03

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2016