Posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"

Starosta obce Ivanka pri Nitre srdečne pozýva všetkých seniorov z našej obce na tradičné posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" ktoré sa bude konať v stredu 26.októbra 2016 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome Ivanka pri Nitre.

Pokračovanie

Čistota obce

Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti, preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným...

Pokračovanie

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Návrh nového VZN č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, ...

Návrh VZN č.2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území Obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na Úradnej tabuli obce

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začalo s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016 bol schválený dňa 14.12.2016 uznesením č. 119/2016-OZ

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bol schválený dňa 18.6.2015 uznesením č. 64/2015-OZ

Rozpočet obce na roky 2013, 2014, 2015

Rozpočtu obce Ivanka pri Nitre na roky 2013, 2014, 2015 zverejnený na úradnej tabuli

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"

2016-10-19 16:01:01

Starosta obce Ivanka pri Nitre srdečne pozýva všetkých seniorov z našej obce na tradičné posedenie pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším" ktoré sa bude konať v stredu 26.októbra 2016 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome Ivanka pri Nitre.

Čítajte viac

Návrh nového VZN č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, ...

2016-10-14 10:37:12

Návrh VZN č.2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území Obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na Úradnej tabuli obce

Čítajte viac

Návrh nového VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

2016-08-09 14:46:03

Návrh nového VZN č.1/2016 zverejnený na Úradnej tabuli obce

Čítajte viac

Záverečný účet obce za rok 2015

2016-06-01 09:44:52

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2016