Oznam - Komunálne voľby 2018

Obec Ivanka pri Nitre oznamuje občanom, že všetky okrskové volebné komisie budú len v budove kultúrneho domu! Na oznámeniach o mieste a čase konania volieb máte uvedenú konkrétnu miestnosť pre váš volebný okrsok.

Pokračovanie

Posedenie pre seniorov - Mesiac úcty k starším

Milí seniori, pozývame Vás na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 17.10.2018 od 14:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

ODSTÁVKA VODY 17.10.2018

Oznamujeme občanom, že v stredu 17.10.2018 v čase od 8:00 do 15:00 hod. bude odstávka vody v celej obci Ivanka pri Nitre.

Pokračovanie

Spomienky na Martu-Myrtu 12.10.2018

Recitačná súťaž poézie a prózy

Pokračovanie

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Vážení občania, informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete tu. Voľby budú prebiehať len v kultúrnom dome! - všetky 3 okrsky

Pokračovanie

Vlhčené hygienické obrúsky, utierky nepatria do verejnej kanalizácie!

Vážení občania, producenti odpadových vôd! Používate vlhčené hygienické obrúsky, resp. utierky? Viete, že hygienické utierky sú na rozdiel od toaletného papiera vo vode nerozpustné? Vyhadzujete ich do splachovacieho záchoda? Nerobte to! Hygienické vlhčené utierky patria do zmesového komunálneho odpadu!

Pokračovanie

Separovaný zber

Vážení občania, v poslednom čase rastie počet nečistôt v separovaných odpadoch. Preto Vás upozorňujeme, aby ste dôsledne dodržiavali pokyny o triedení odpadu.

Pokračovanie

Zberné miesto v Ivanke pri Nitre

Oznamujeme občanom, že zberné miesto je v areále Poľnohospodárskeho družstva - na ulici Pri Parku v Ivanke pri Nitre. Otváracie hodiny: UTOROK a STREDA od 17:00 do 20:00 hod. a SOBOTA od 8:00 do 14:00 hod.

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

ODSTÁVKA VODY 17.10.2018

Oznamujeme občanom, že v stredu 17.10.2018 v čase od 8:00 do 15:00 hod. bude odstávka vody v celej obci Ivanka pri Nitre.

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradenej tabuli obce

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradnej tabuli obce

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zoznam zaregistrovaných kandidátov

Vážení občania, informácie a dokumenty k Voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 nájdete tu. Voľby budú prebiehať len v kultúrnom dome! - všetky 3 okrsky

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 21.05.2018

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 bol dňa 7.5.2018 zverejnený na úradnej tabuli obce. Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 23.05.2018 uznesením č. 58/2018-OZ.

Zámer predaja obecného majetku

Zámer predaja obecného majetku bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 26.03.2018

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Konanie podľa § 12b) zákona č. 504/2003 o nájme

Správne poplatky od 1.1.2018

Správne poplatky od 1.1.2018 zverejnené na úradnej tabuli obce

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v roku 2018

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Oznam - Komunálne voľby 2018

2018-10-09 12:50:50

Obec Ivanka pri Nitre oznamuje občanom, že všetky okrskové volebné komisie budú len v budove kultúrneho domu! Na oznámeniach o mieste a čase konania volieb máte uvedenú konkrétnu miestnosť pre váš volebný okrsok.

Čítajte viac

Posedenie pre seniorov - Mesiac úcty k starším

2018-10-08 14:34:41

Milí seniori, pozývame Vás na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 17.10.2018 od 14:00 hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

ODSTÁVKA VODY 17.10.2018

2018-10-08 14:27:38

Oznamujeme občanom, že v stredu 17.10.2018 v čase od 8:00 do 15:00 hod. bude odstávka vody v celej obci Ivanka pri Nitre.

Čítajte viac

Spomienky na Martu-Myrtu 12.10.2018

2018-09-25 15:02:00

Recitačná súťaž poézie a prózy

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018