Stavania mája 30.04.2016 o 18:30 hod.

STAVANIE IVANSKEHO MÁJA 30. apríla 2016 (sobota) o 18:30 hod. pred Kultúrnym domom

Pokračovanie

Deň matiek 8.5.2016 o 15:00 hod.

Pozývame všetky mamičky a babičky v nedeľu 8.mája 2016 o 15:00 hod. do Kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

Oznamy Obecného úradu

Oznamujeme občanom, že poplatky za smetné, stočné a dane sa v pokladni obecného úradu začnú vyberať od pondelka 4.apríla 2016. Rozhodnutia o výške daní a poplatkov vám bude vydané na obecnom úrade počas úradných hodín.

Pokračovanie

Čistota obce

Dedičstvo čistého životného prostredia treba zanechať aj ďalším generáciám. Dnešná doba produkuje viacej odpadov než tomu bolo v minulosti, preto vzniká veľký problém ako to riešiť a nebyť k tejto otázke ľahostajným...

Pokračovanie

MÁJOVÁ VESELICA

Komisia kultúry, športu a vzdelávania pri OZ a MO Matice Slovenskej Vás pozývajú na Májovú veselicu „batôžkovú“, ktorá sa bude konať v sobotu 30.apríla 2016 o 20:00 hod. v Kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre

Pokračovanie

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začína s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa bude vyvážať VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Pokračovanie

Zápis detí do MŠ na školský rok 2016/17

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať v termíne od 02.05.2016 - do 13.05.2016 v čase od 10.30 hod. do 13.00 hod. v budove materskej školy

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

ZMENA VO VÝVOZE KOMUNÁLNEHO ODPADU

OD 1.MÁJA 2016 sa začína s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa bude vyvážať VÝHRADNE len zo zberných nádob OZNAČENÝCH NÁLEPKOU!!!

Zápis detí do MŠ na školský rok 2016/17

Zápis detí do Materskej školy - Roháčik v Ivanke pri Nitre, Novozámocká ul., č. 300 sa bude konať v termíne od 02.05.2016 - do 13.05.2016 v čase od 10.30 hod. do 13.00 hod. v budove materskej školy

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

VZN 3/2015 o trhových miestach

VZN 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území Obce Ivanka pri Nitre

VZN 2/2015 o poplatku za odpad

VZN 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 1/2015 o určení názvov ulíc

VZN 1/2015 o určení názvov ulíc

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Stavania mája 30.04.2016 o 18:30 hod.

2016-04-28 09:46:18

STAVANIE IVANSKEHO MÁJA 30. apríla 2016 (sobota) o 18:30 hod. pred Kultúrnym domom

Čítajte viac

Deň matiek 8.5.2016 o 15:00 hod.

2016-04-27 13:22:50

Pozývame všetky mamičky a babičky v nedeľu 8.mája 2016 o 15:00 hod. do Kultúrneho domu v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

Matričný úrad a evidencia obyvateľov

2016-04-26 07:41:04

Oznamujeme občanom, že z dôvodu choroby je Matričný úrad, evidencia obyvateľov zatvorený do konca týždňa.

Čítajte viac

Oznamy Obecného úradu

2016-03-31 15:22:35

Oznamujeme občanom, že poplatky za smetné, stočné a dane sa v pokladni obecného úradu začnú vyberať od pondelka 4.apríla 2016. Rozhodnutia o výške daní a poplatkov vám bude vydané na obecnom úrade počas úradných hodín.

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2016