Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ

OBEC IVANKA PRI NITRE zastúpená Bc.Ľubošom Gálom, starostom obce v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre

Pokračovanie

MDD AKÉ TU EŠTE NEBOLO !!!

Milé deti, pripravujeme pre vás oslavu Medzinárodného dňa detí aká v Ivanke ešte nebola! Tešte sa na 3.júna 2017! Bližšie informácie čoskoro :)

Pokračovanie

Hlasujte za nové ihrisko v Materskej škole Roháčik

Milí občania, naša škôlka sa zapojila do projektu "Ihrisko s Eleškom". Pozrite si video, kde sú naše deti, a zahlasujte za Materskú školu - Roháčik, Ivanka pri Nitre na webovej stránke https://www.farby.sk/ihrisko/. Každý hlas je potrebný. ĎAKUJEME :)))

Pokračovanie

Cvičenie pre zdravie v Ivanke pri Nitre - Pilates - zmena!

Informujeme Vás o možnosti urobiť niečo pre svoje zdravie a dobrý pocit: Cvičenie: každý pondelok v telocvični ZŠ o 18:30 hod. a Pilates: každý utorok o 18:00 a vo štvrtok o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu

Pokračovanie

Mhd

Úradná tabuľa

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ

OBEC IVANKA PRI NITRE zastúpená Bc.Ľubošom Gálom, starostom obce v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

Obec Ivanka pri Nitre vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre

Oznámenie - vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov

Oznámenie - vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov je protizákonné...

Dodatok č.3 k VZN č.3/2013

Dodatok č.3 k VZN č.3/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli

Rozpočet na rok 2017

Schválený Rozpočet na rok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na 1.polrok 2017 bol zverejnený na úradnej tabuli

Schválené VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov

Schválené VZN č. 3/2016 o podmienkach držania psov na území obce Ivanka pri Nitre bolo 8.12.2016 zverejnené na úradnej tabuli obce

Schválený dodatok č.1 k VZN č.4/2012

Schválený Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach na území obce Ivanka pri Nitre bol 8.12.2016 zverejnený na úradnej tabuli

Schválené VZN č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, ...

Schválené VZN č.2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území Obce Ivanka pri Nitre bolo zverejnené 8.12.2016 na Úradnej tabuli obce

Schválené VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

Schválené VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi bolo zverejnené 8.12.2016 na Úradnej tabuli obce

Všetky informácie

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

Výberové konanie na riaditeľa/ku MŠ

2017-05-25 08:56:35

OBEC IVANKA PRI NITRE zastúpená Bc.Ľubošom Gálom, starostom obce v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy, Novozámocká 300, 951 12 Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

MDD AKÉ TU EŠTE NEBOLO !!!

2017-05-15 12:16:12

Milé deti, pripravujeme pre vás oslavu Medzinárodného dňa detí aká v Ivanke ešte nebola! Tešte sa na 3.júna 2017! Bližšie informácie čoskoro :)

Čítajte viac

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ

2017-05-11 09:42:21

Obec Ivanka pri Nitre vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

Hlasujte za nové ihrisko v Materskej škole Roháčik

2017-05-02 21:57:49

Milí občania, naša škôlka sa zapojila do projektu "Ihrisko s Eleškom". Pozrite si video, kde sú naše deti, a zahlasujte za Materskú školu - Roháčik, Ivanka pri Nitre na webovej stránke https://www.farby.sk/ihrisko/. Každý hlas je potrebný. ĎAKUJEME :)))

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2017