Mhd

Významné osobnosti obce Ivanka pri Nitre

 

K takýmto významným osobnostiam patrí aj Viliam Tóth, ktorý v rokoch 1871 – 1873 zastával úrad ministra vnútra Uhorska. Narodil sa síce 28. Mája 1832 v meste Seceani v Rumunsku, ale jeho otec Karol Tóth aj jeho predkovia pochádzali z Ivanky. Pochádzali z drobného zemianskeho rodu, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu 30. decembra 1634 Ferdinandom II. A ktorý si písal prídomok Székeli od obce Sáros-Szék vo Vašskej stolici. V Ivanke sa rod usadil začiatkom 18. storočia, kedy sa jeden z ich predkov priženil k Vitézovcom.

 
Otcom Viliama bol vážený ivanský statkár Karol Tóth (nar. 1793), ktorý napríklad v roku 1828 venoval dokonca pozemok na stavbu novej ivanskej školy, keďže stará sa vraj zmenila na ruinu. Matkou mu bola Anna Kossovičová (nar. 1807). Mal viacero súrodencov, ktorí však zomreli v detskom veku, okrem brata Alojza (1826 – 1899).
Viliam študoval na stredných školách v Arade, Temešvári, Baia-Mare v Rumunsku a do roku 1858 právo v Bratislave. O dva roky neskôr sa stal hlavným notárom Nitrianskej župy a od roku 1863 začal vykonávať súkromnú advokátsku prax . Medzi rokmi 1867-69 pôsobil ako ministerský radca, v rokoch 1869-71 už ako štátny tajomník ministra vnútra. Vo februári 1871 bol vymenovaný za ministra vnútra v Budapešti, kde zotrval do marca 1873.
 
Počas pôsobenia v tejto vysokej štátnej funkcii zaviedol niektoré zmeny v správe žúp a obcí. Bol spolutvorcom zákona o zlúčení Pešti a Budína. Obhajoval však politiku triednych a nacionálnych záujmov maďarskej šľachty. Bol spoluautorom niektorých opatrení namierených proti slovenskému národnému hnutiu. Napríklad v roku 1873 podporil založenie časopisu Svornos» v Banskej Bystrici Bélom Grunwaldom . V tomto časopise jej hlavný ideológ. B.Grunwald rozvinul priam kampaň proti slovenskému národnému hnutiu. Viliam Tóth bol členom Liberálnej (protislovenskej) strany, predtým však od roku 1864 ako poslanec za Nitriansku župu obhajoval záujmy Deákovej strany. Aj v nasledujúcom období pôsobil vo vysokých štátnych funkciách. 
 
V rokoch 1879-95 pôsobil ako predseda najvyššieho finančného dvora vo Viedni a od roku 1896 až do svojej smrti bol predsedom hornej snemovne uhorského parlamentu. V roku 1873 ho vymenovali za skutočného vnútorného tajného radcu. Bol vyznamenaný veľkokrížom Leopoldovho radu a nemeckým Radom červeného orla 1. triedy. Tlačou vydal niekoľko parlamentných prejavov.
 
Po skončení úradovania na poste ministra vnútra Uhorska sa usadil v Ivanke. Jeho sídlom sa stala kúria (terajší sklad nákupu), ktorú v roku 1873 prestaval podľa svojho vkusu. Pred kúriou sa nachádzala aj menšia kvetinová záhrada. V roku 1897 pomenovali podľa neho hlavnú nitriansku ulicu (Tóth Vilmos utca).
 
Viliam Tóth zomrel v roku 1898 v Ivanke. Je pochovaný v hrobke na ivanskom cintoríne. Zanechal po sebe syna Viliama Alexandra (1851-1891), ktorý bol vyslancom u srbského kráľa a komorníkom. Ten zomrel pravdepodobne bezdetný a tak rod v mužskej línii v Ivanke vymrel. Viliamova dcéra Zuzana sa vydala za nitrianskeho župana Viliama Turócyho a jej sestra Alžbeta za hlavného župného lekára Karola Turócyho.
Poslední potomkovia rodu pravdepodobne z Alojzovej vetvy žijú v Maďarsku a Brazílii. Dcéra Ľudovíta Tótha a Kataríny Dipponovej - Katarína sa v roku 1964 vydala v Rio de Janeiro za grófa Jozefa Kegleviča.
 
Aj keď Viliam Tóth ako predstaviteľ šľachty nebol priaznivo naklonený slovenskému národnému hnutiu, predsa len patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti obce.
 
Ďalší významní rodáci, osobnosti pôsobiace v obci:
Karol Kossovich - právnik a historik,
Matej Tučko - národovec.

Mapa

Všetky aktuality

Aktuality

8. Zasadnutie OZ 19.6.2019

2019-06-18 10:15:48

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa: 19.06.2019 (streda) o 17:00 hod.

Čítajte viac

Plánovaná odstávka el.energie

2019-06-18 10:05:12

Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 25.06. (utorok) v čase od 6,30 hod. do 17.00 hod bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 227 – po číslo 233 Párne čísla od čísla 290 – po číslo 306 Krakovská ulica – párne čísla od čísla 2 po číslo 102, nepárne čísla od čísla 3 – po číslo 57 a č.101 Mojmírovská ulica č.13, Ulica na pílu č.3 a 4 Ďalej to budú celé ulice: Hornocintorínska ulica, Mateja Tučku, Na Stanicu, Orolská ulica, ulica Pri Tehelni a Ábelova ulica. Taktiež dňa 25.06 ale v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Novozámocká ulica – nepárne čísla od čísla 309 – 365, párne čísla od čísla 398 po číslo 414. Ďalej to budú ulice: Gergelova ulica č.2 a 4, Konečná ulica č.1 a 3, Ulica Na štrkovisko č.1 a 17, Orolská ulica č.41 a celá ulica Luk. Dňa 26.06.(streda) v čase od 06,30 hod. až do 17.00 hod. budú bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice: Novozámocká ulica č.359 Gergelova ulica od č.1 – po číslo 62 a ulica Na Štrkovisko od č.1 po číslo 21 Za pochopenie ďakuje západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Nitra.

Čítajte viac

Očkovanie a čipovanie psov a mačiek

2019-06-18 09:54:54

Oznamujeme všetkým chovateľom psov a mačiek starších ako 3 mesiace, že dňa 22.6.2019 /sobota/ sa v Ivanke pri Nitre uskutoční povinné očkovanie proti besnote. Očkovanie bude prebiehať od 8,00 - 10,30 hod. pred kultúrnym domom a od 11,00 do 12,30 hod. v Gergelovej. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Zároveň bude možné zaočkovať psov aj proti psinke a parvoviróze za poplatok 5 €. Súčasne je možné si splniť zákonnú povinnosť a dať začipovať psa vrátane registrácie za poplatok 15€ (je nutné doniesť občiansky preukaz majiteľa). Zároveň je potrebné vykonať aj preregistráciu už začipovaných psov, k čomu je potrebné predložiť občiansky preukaz majiteľa psa.

Čítajte viac

Stavebný úrad dovolenka

2019-06-13 13:49:18

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad obce Ivanka pri Nitre bude čerpať dovolenku od 17.6.2019 do 26.6.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019