Mhd

Zvolte rok:

Zmluvy

Interné číslo Dodávateľ IČO Zmluvné plnenie Hodnota plnenia Schválil Dátum doručenia
1/2019 PreKo, s.r.o. Alekšince 354 951 22 Alekšince 46333045 prevádzkovanie multifunkčného zariadenia SHARP PX3060 Ing.Jana Maršálková 14.01.2019
2/2019 HUMANA People to People Slovakia o.z. Kutuzovova 3 831 03 Bratislava 42065534 Bezodplatné umiestnenie 2 kontajnerov na šatstvo 0,- Ing.Jana Maršálková 18.01.2019
3/2019 Krásne Lúky s.r.o. Štrková 17 01009 Žilina 50884425 Zmluva o zriadení vecných bremien č. 02518105 Ing.Jana Maršálková 31.01.2019
4/2019 Grenkeleasing s.r.o. Karadžičova 10 821 08 Bratislava 43878989 Leasingová zmluva na kopírovací stroj Sharp MX-3060 Ing.Jana Maršálková 31.01.2019
5/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet OcU Ing.Jana Maršálková 13.02.2019
6/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkaská 28 817 62 Bratislava 35763469 Zmluva o posktovaní verejných služieb - paušál starostka Ing.Jana Maršálková 15.02.2019
7/2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava 36361518 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Ing.Jana Maršálková 28.02.2019
8/2019 Lucia Poláčková Krakovská 78 951 12 Ivanka pri Nitre 48218189 Nájomná zmluva - 10m2 v areáli TJ Družstevník Ing.Jana Maršálková 29.03.2019
9/2019 Štefan a Alena Kováčoví Ivanka pri Nitre 0 Kúpna zmluva 251,00 Ing.Jana Maršálková 09.04.2019
10/2019 Arriva Nitra, a.s. Štúrova 72 949 44 Nitra 36545082 Dodatok k zmluve o službách vo verejnom záujme na rok 2019 Ing.Jana Maršálková 10.04.2019
Predchádzajúca 1 ... 2
Všetky aktuality

Aktuality

6.zasadnutie OZ

2019-05-23 12:16:34

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa:24.05.2019 (piatok) o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

OLDIES PARTY

2019-05-07 17:45:14

Pozývame Vás na OLDIES PARTY, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 od 18:00 v miestnom parku

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 16:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 16:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019