Mhd

Zvolte rok:

Zmluvy

Interné číslo Dodávateľ IČO Zmluvné plnenie Hodnota plnenia Schválil Dátum doručenia
1/2018 Službyt Nitra, s.r.o. Janka Kráľa 122 949 01 Nitra 31447929 Zmluva o odvádzaní splaškovej a odpadovej vody verejnou kanalizáciou - Bytové domy na Vinohradskej 1 a Beňadikovej 1 Mgr.Ľuboš Gál 01.01.2018
2/2018 ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72 949 44 Nitra 36545082 Dodatok č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 v znení dodatkov č. 1-10 Mgr.Ľuboš Gál 20.03.2018
3/2018 KRÁSNE LÚKY s.r.o. Štrková 17 010 09 Žilina 50884425 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Mgr.Ľuboš Gál 18.04.2018
4/2018 KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1/360 040 01 Košice 43908977 Zmluva o poskytovani sluzieb č. SKP18/02/097 9,- Mgr.Ľuboš Gál 27.02.2018
5/2018 KRÁSNE LÚKY s.r.o. Štrková 17 010 09 Žilina 50884425 Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Mgr.Ľuboš Gál 18.04.2018
6/2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3 177474 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 3000,00 Mgr.Ľuboš Gál 27.04.2018
7/2018 PROSOCIA A.Fesztyho 23 947 01 Hurbanovo 42049229 Zmluva č. 252/2017 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO 2,-€ za hodinu OS Mgr.Ľuboš Gál 30.04.2018
8/2018 Nadácia SPP Nadačný fond Municipality pri Nadácii SPP Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 31818625 finančný príspevok v rámci grantového programu MUNICIPALITY 6000,-€ Mgr.Ľuboš Gál 10.05.2018
9/2018 Divadielko z klobuka Dagmar Rostandt Banská Bystrica 0 Obstaranie divadelného predstavenia Piráti na cestách na MDD 1.6.2018 270,00 Mgr.Ľuboš Gál 29.05.2018
10/2018 Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra 37861298 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 1600,00 Mgr.Ľuboš Gál 29.05.2018
Predchádzajúca 1 2 ... 3
Všetky aktuality

Aktuality

Karate a skupinové cvičenie Military

2018-09-19 12:51:54

telocvičňa ZŠ Ivanka pri Nitre

Čítajte viac

Jesenný zber starého papiera

2018-09-12 15:34:22

od 17.09.2018 do 21.09.2018

Čítajte viac

Európsky týždeň mobility 2018

2018-09-12 08:37:38

od 16.9.2018 do 22.9.2018

Čítajte viac

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradenej tabuli obce

2018-08-17 09:43:04

Schválené VZN č. 1/2018 a 2/2018 sú zverejnené na úradnej tabuli obce

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2018