Mhd

Zvolte rok:

Objednávky

Interné číslo Dodávateľ IČO Plnenie Hodnota plnenia Schválil Dátum doručenia
1/2019 BEPA - reklamná agentúra Fraňa Mojtu 3 Nitra 0 výroba nálepiek na smetné nádoby v počte 1400ks - formát 10x6 cm, fluorescentná samolepiaca fólia s potlačou 238,-€ bez DPH Ing.Jana Maršálková 09.01.2019
2/2019 Unimont s.r.o. Ul. 1. Mája 14 952 01 Vráble 46234888 Objednávka ústredne na obecný rozhlas Ing.Jana Maršálková 17.01.2019
3/2019 ZsVS, a.s. Nitra 0 vyhotovenie vodovodnej prípojky pre Katarínu Patorajovú, p.č.996, 878/1 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 22.01.2019
4/2019 Službyt Nitra Janka Kráľa 122 Nitra 0 oprava poruchy v prívode el. energie v bytovom dome na Vinohradskej ul.1 Ing.Jana Maršálková 04.02.2019
5/2019 Alexander Vereš Novozámocká 349 951 12 Ivanka pri Nitre 0 Objednávka tvorby webstránky podľa cenovej ponuky zo dňa 24.1.2019 Ing.Jana Maršálková 07.02.2019
6/2019 ZsVS, a.s. 0 vyhotovenie vodovodnej prípojky pre p.d.LAUKU, p.č.971/2 v KU Ivanka pri Nitre Ing.Jana Maršálková 20.02.2019
7/2019 Trans elektroprojekcia Dvorčanská 33 949 05 Nitra 0 vypracovanie PD elektroinštaláciu materskej školy, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre 450 Ing.Jana Maršálková 05.03.2019
8/2019 RAUGAAS s.r.o. Novomeského 11 949 11 Nitra 0 vykonanie odborných prehliadok a skúšok VTZ v objektoch obce Ivanka pri Nitre + údržba a odstránenie závad Ing.Jana Maršálková 18.03.2019
9/2019 Patrik Šoltys Okružná ul.23 Branč 0 výpočtová technika podľa predloženej cenovej ponuky: 6 ks tablet a 3ks notebook Ing.Jana Maršálková 22.03.2019
10/2019 Samoni Hlavná 155 Nová Ves nad Žitavou 0 dodanie a montáž nového izolačného 2 skla do vstupných dvetí v bytovom dome na Vinohradskej 1, v Ivanke pri Nitre Ing.Jana Maršálková 26.03.2019
Predchádzajúca 1 ... 2
Všetky aktuality

Aktuality

6.zasadnutie OZ

2019-05-23 12:16:34

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční ako mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa:24.05.2019 (piatok) o 18:00 hod. v kancelárii starostky obce na obecnom úrade v Ivanke pri Nitre

Čítajte viac

OLDIES PARTY

2019-05-07 17:45:14

Pozývame Vás na OLDIES PARTY, ktorá sa uskutoční 8.6.2019 od 18:00 v miestnom parku

Čítajte viac

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

2019-03-06 16:57:24

Oznámenie o zahájení prác na aktualizácii Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3

Čítajte viac

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre

2019-03-06 16:36:46

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Ivanka pri Nitre bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 6.3.2019

Čítajte viac
Obec Ivanka pri Nitre © 2019